Jako jedni z prvních IT dodavatelů v ČR má AUTOCONT certifikaci TISAX

Ostrava (červen 2021) - Společnost AUTOCONT disponuje certifikací TISAX. Certifikace je v organizacích používána pro zabezpečení informací, ale i výměny informací s dodavateli produktů a služeb.

Co je TISAX®?

Systém auditu a výměny TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), česky důvěryhodná výměna hodnocení informační bezpečnosti, zvyšuje bezpečnost v dodavatelských sítích a snižuje míru kybernetického rizika s důrazem na ochranu správy prototypů nebo infrastrukturu průmyslových procesů.

Každá organizace, která chce být uznána jako TISAX® compliant, musí projít procesem hodnocení renomované auditorské společností BUREAU VERITAS. Zde je potvrzení certifikace, kterou od roku 2021 disponuje AUTOCONT.

Do you want more information?