AUTOCONT compliance program s certifikací standardu ISO 37001

Ostrava (červenec 2020) – Před několika lety se AUTOCONT rozhodl, zabývat se prevencí korupce a začal budovat ucelený compliance program, který nyní připravuje i na certifikaci mezinárodního standardu ISO 37001.

Společnosti skupiny AUTOCONT započaly činit veškeré nezbytné kroky k nastavení a přijetí všech účinných opatření protikorupčního systému řízení podle mezinárodně uznávané ISO normy 37001.

Součástí těchto aktivit je i jednoznačná deklarace společností skupiny potírat jakékoliv korupční jednání a připojit se aktivně k boji proti korupci. AUTOCONT se zavazuje dodržovat tato protikorupční opatření za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání ve všech společnostech skupiny. Prioritou je prostřednictvím efektivních opatření zcela odstranit či v maximální míře omezit příležitosti pro vznik korupčního jednání. Důraz je kladen na prevenci, odhalení a důkladné prošetření i na vytvoření transparentního prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům.

Detaily k AUTOCONT compliance programu a deklaraci protikorupčního jednání jsou k dispozici ZDE.

Do you want more information?