Building an environment on the VMware ESX virtual platform for ThyssenKrupp Ferostav

Virtualization based on VMware products, building a primary data center without the server environment being tied to physical hardware, increasing the availability of servers and services, and consolidating backup.

Customer profile

Implementation 2017

Initial situation and project goals

Pred začatím projektu virtualizácie boli v spoločnosti ThyssenKrupp Ferostav dva SBS2003 servery prevádzkované na fyzickom HW. Servery používali lokálne diskové priestory a v prípade, že boli zálohované, používali lokálne pripojené LTO mechaniky. Servery, dáta ani zálohovanie nebolo centralizované.

Cieľom nasadenia virtuálnej infraštruktúry bolo vybudovanie primárneho dátového centra bez viazanosti serverového prostredia na fyzický hardware, zvýšenie dostupnosti serverov a služieb, konsolidácia zálohovania, a nakoniec aj odstránenie limitov v počte užívateľov ktoré prinášalo riešenie postavene na Small Business Servery 2003.

Benefits

  • konsolidácia serverov úspora nákladov, energií, priestoru
  • zvýšenie dostupnosti serverovej infraštruktúry všetky servery a služby sú chránené proti výpadku HW pomocou VMware High Availability
  • centralizácia správy serverov, centralizácia zálohovania

Description of the solution

Pre projekt vytvorenia primárnej lokality a konsolidácie serverovej infraštruktúry bol zvolený produkt VMware ESX vo verzii Enterprise. Virtualizácia bola realizovaná v septembri 2006 a prebiehala v niekoľkých fázach:

  • vytvorenie virtuálnej infraštruktúry na báze VMware ESX Servera, pozostávajúcom z dvoch ESX serverov a diskového poľa, kde bola premigrovaná SBS doména na plnohodnotnú 2003 doménu so samostatnými virtuálnymi serverami v rolách doménových radičov a boli vytvorené Exchange, SQL a ISA aplikačné servery. Všetky servery sú centrálne zálohované.
  • pridanie ďalšieho fyzického ESX servera, upgrade na ESX v3.x + upgrade diskového pola a konfi gurácia ESX HA
  • inštalácia nových virtuálnych serverov + doladenie výkonu pre jednotlivé servre

Used technologies

  • VMware ESX Server 3, VMware High Availability, VCMS
  • Citrix Access gateway, Citrix Presentation server
  • Microsoft server 2003, 2008, ISA, Exchange, SQL
  • CA ArcServe Backup
Do you want more information?