Deployment of VMware ESX in the company Thermal park Bešeňová

AutoCont implemented VMware products, which created a secure environment for the company's information system, emphasizing central administration, and easy scalability.

Customer profile

Implementation 2017

Initial situation and project goals

Pred začatím projektu virtualizácie v spoločnosti ThermalPark boli všetky servery prevádzkované na fyzickom HW bez prístupu k SAN infraštruktúre. Servery používali lokálne diskové priestory a v prípade, že boli zálohované, používali lokálne pripojené LTO mechaniky. Servery, dáta ani zálohovanie nebolo centralizované.

Cieľom nasadenia virtuálnej infraštruktúry je optimalizácia využitia fyzického HW, zvýšenie dostupnosti serverov a služieb a vytvorenie platformy nezávislej na konkrétnom HW type serverov.

Benefits

 • zvýšenie dostupnosti serverovej infraštruktúry
 • centralizácia správy serverov
 • centralizácia fi remných dát
 • centralizácia zálohovania

Description of the solution

Konsolidácia infraštruktúry v Thermal Parku Bešeňová bola realizovaná v máji 2008 a prebiehala v troch fázach:

 • vytvorenie virtuálnej infraštruktúry na báze VMware ESX Servera 3.5
 • premigrovanie všetkých vhodných fyzických serverov do virtuálneho prostredia
 • vytvorenie záložnej lokality, kde bude možné obnoviť funkčnosť virtuálnych serverov v prípade výpadku primárnej lokality.

Used technologies

 • VMware ESX Server 3.5
 • VMware Virtual Control Server
 • VMware High Availability
 • Virtual Infrastructure Client
Do you want more information?