Dynamics 365 information system for the CzechInvest agency

The system deployment simplified information access across the agency. The information is easily available and can be accessed from anywhere. The solution enables united support and brings savings. 

Customer profile

Implementation 2017

Navržené řešení od AUTOCONTu splnilo naše individuální požadavky a přineslo nám efektivnější spolupráci, sběr i sdílení informací mezi jednotlivými divizemi a odbory agentury CzechInvest.

Jakub Tůma

Ředitel odboru ICT

Initial situation and project goals

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se rozhodla pro implementaci systému pro řízení vztahů se svými partnery na platformě Microsoft Dynamics 365. Nasazení moderního CRM řešení bylo součástí komplexního integračního projektu, který kromě využití aplikace z rodiny Dynamics 365 zahrnuje i integrace se systémy MUZO, Microsoft Office 365 a Microsoft SharePoint.

Už od začátku bylo zřejmé, že se projekt bude vyznačovat velkými nároky na architekturu celého řešení. Jednalo se totiž o agendový systém podporující klíčové interní procesy agentury CzechInvest. V praxi to znamenalo vybudovat ucelený informační systém, který nejen maximálně využije možností standardního řešení Microsoft Dynamics 365, ale zároveň dokáže pokrýt individuální potřeby agentury CzechInvest.

Benefits

  • Implementace CRM pomohla zmapovat rozhodovací procesy, přenést je do IS a navázat na ně následné agendy, zdroje a další.
  • Usnadnil se přístup k informacím napříč celou agenturou. Například zápis ze schůzky je nyní k dispozici i pro další členy týmu ihned, odkudkoliv a kdykoliv, stejně tak dokumenty k projektu či relevantní e-mailová komunikace s klienty.
  • Informace jsou snadno dostupné a lze k nim přistupovat odkudkoliv, stejně tak i v případě jejich zadávání do CRM.
  • Řízení práv pro jednotlivé projekty je transparentní a veškeré zásahy jsou logované.
  • Rozhodovací procesy jsou podpořeny přehlednými grafy a dashboardy se statistikou.
  • Nově vytvořené události jsou provázané s kalendářem a e-mailovou komunikací dle přednastavených pravidel.
  • Řešení z rodiny Dynamics 365 v kombinaci s dalšími produkty společnosti Microsoft díky Enterprise Agreementu a Premier Supportu dává mnohem větší smysl, umožňuje jednotnou podporu a přináší úspory oproti nasazení jiného CRM systému.

Description of the solution

Informační systém Microsoft Dynamics 365 slouží pro sběr informací a pro řízení a podporu interních procesů. Došlo tak například ke zjednodušení tvorby marketingových plánů, zpřehlednění správy marketingových kampaní či usnadnění podpory realizace investičních projektů. Nedílnou součástí řešení je také efektivní reporting, který využívá na míru navržených sestav, poskytujících zákazníkovi přehledné výstupy a vyhodnocení informací.

Nový informační systém je navržen jako zákaznické řešení na platformě Microsoft Dynamics 365. Základní funkcionality aplikace jsou využity v oblasti aktivit, subjektů, kontaktů, reportů a webových portálů. Zbylé oblasti jsou vyvinuty tak, aby co nejvěrněji kopírovaly dané vnitřní procesy zákazníka. Informační systém využívá přibližně 170 uživatelů z různých divizí a oddělení agentury CzechInvest.

Řešení se skládá z agend, které se dělí do dvou skupin:

  • Primární agendy - do této skupiny patří například správa marketingových činností, aktivit a nákladů nebo podpora investičních případů.
  • Sdílené agendy - napříč celou organizací jsou využívány agendy jako správa subjektů, aktivity či kalendář.

Součástí projektu byly také integrace aplikace Microsoft Dynamics 365 na okolní systémy využívané agenturou CzechInvest. Jedná se o napojení na účetní systém MUZO, databázi denních kurzů ČNB či aplikaci pro správu nemovitostí Lotus Domino - Nemovitosti. Samozřejmostí je bezešvá integrace s dalšími řešeními z rodiny Microsoftu - tedy s Office 365 a SharePoint. Agentura CzechInvest dále využívá webový portál Project Profile pro získávání informací o investičních případech a portál Voice of the Customer pro získávání zpětné vazby od klientů, partnerů a kontaktů.

Bližší informace k tomuto produktu i dalším nabízeným řešením naleznete na produktovém webu www.ACDynamics365.cz.

Used technologies

  • Microsoft Dynamics 365 online, v9.0
Interest ?