IT infrastructure and key applications in the cloud for ČSA

Thanks to cloud services, the administration costs of the entire IT environment have been significantly reduced. All this with high availability, deployment speed, and service administration in Office 365.

Customer profile

Implementation 2016

Flexibilita, optimální náklady, provoz a integrace všech IT systémů. To byly tři hlavní cíle společnosti ČSA při přechodu na cloudové technologie. Po implementaci cloudového řešení nastalo významné zrychlení doručování produktů na trh a s tím spojená nemalá konkurenční výhoda. Také multiregionalitu cloudu vnímáme jako další benefit, který jí umožňuje přiblížit se klientovi na jedné straně a na straně druhé zaručuje vysokou dostupnost systémů a bezpečné uchovávání dat.

Juraj Liška,

Ředitel Českých aerolinií pro informační technologie

Initial situation and project goals

Společnost České aerolinie a.s. provozovala své hlavní aplikace u mateřské společnosti Český aeroholding a.s. Po změně vlastnické struktury postupně dochází k oddělování obou společností a České aerolinie se rozhodly vybudovat vlastní infrastrukturu, a to na bázi produktů Microsoftu. Jako dodavatele si vybrali AutoCont CZ, který se pro České aerolinie stal klíčovým partnerem v oblasti IT, neboť je odpovědný za doručení Microsoft kontraktů a zároveň realizuje dodávku infrastrukturní části.

Benefits

  • Výrazné snížení nákladů na administraci celého IT prostředí díky využití cloudových služeb
  • Vysoká dostupnost, rychlost nasazení a administrace služeb v Office 365

Description of the solution

AUTOCONT komplexně zabezpečil IT infrastrukturu a aplikační základnu Českých aerolinií na bázi Microsoft Azure a Office 365. V rámci projektu byla implementována řada prostředí pro provoz klíčových aplikací zákazníka v cloud režimu. Obsluha koncových zařízení, jakož i aplikační základna jsou implementovány na bázi produktů MS Office 365.

AUTOCONT zajišťuje rovněž implementaci infrastruktury, a to až na úroveň datových sítí včetně té serverové. Celý projekt je následně realizován AUTOCONTem a Microsoft Services.

V rámci přechodu infrastruktury do cloudového provozu byla maximální prioritou okamžitá dostupnost informací z MS Azure pro lokální potřeby ČSA. Pro tyto potřeby byla posílena internetová linka pomocí technologie MS Azure express route. Tímto krokem zákazník dosáhl vysoké dostupnosti internetové propojení s datovým centrem Azure Amsterdam a dostatečné odezvy od klíčových systémů pro interní provoz.

Pro provoz poštovního serveru je u zákazníka využita technologie Office 365, konkrétně Exchange Online v aktuální verzi. Velkou výhodou tohoto řešení je vysoká dostupnost, rychlost nasazení a administrace služeb v Office 365. Nedílnou součástí plánu Office 365 E3 je Office ProPlus pro interní zaměstnance s výhodou instalace na více uživatelských zařízeních. Pro uživatele, kteří Office nevyužívají v plné míře, je alternativním plánem Office 365 E1 s aplikací Office Online. Oba plány Office 365 dále umožňují hybridní využití ostatních Microsoft technologií.

Used technologies

  • Microsoft Azure
  • Office 365 E3
  • Office 365 E1
  • EMS (Enterprise Mobility Suite)
Do you want more information?