Veřejná správa

Disponujeme četnými zkušenostmi z implementace projektů podporujících základní principy eGovernmentu, elektronizace či modernizace veřejné správy a samosprávy. Naše tradiční a silné postavení v této oblasti je dáno především širokým geografickým pokrytím trhu, které umožňuje velmi úzce a efektivně spolupracovat na vybraných projektech s lokální samosprávou a též aktivně se účastnit na klíčových projektech v centrální státní správě. Mnoho zkušenosti máme v realizaci IT infrastruktury a sytémech pro její správu, úspěšně jsme též několikrát nasadili informační systémy pro neziskové organizace. Pro veřejnou správu a samosprávu nabízíme i další níže uvedená specifické řešení a služby.

Systém pro správu a řízení identit

Uživatel má v organizaci většinou přístup k více systémům a tedy i více přístupových účtů. Důsledkem netransparentního řízení účtů hrozí bezpečnostní riziko zneužití neopodstatněného oprávnění s vážnými následky. Aby organizace měla jasný přehled, kdo a kdy má jaký přístup, je nutné uživatelské identity spravovat z jednoho místa a využít vhodné nástroje.

Proto nabízíme naše řešení pro centrální správu a řízení identit – AC Identita. Řídí životní cyklus identity od zavedení osoby v personálním systému, správu přiřazených oprávnění až po ukončení. Transparentnost životního cyklu identit je podpořena nástroji pro audit změn a reporting. AC Identita podporuje i automatizaci distribuce změn identit napříč připojenými systémy, má centrálně orientovanou architekturu, jednotlivé systémy jsou na ní napojeny formou konektorů a agentů. Máme se správou a řízením identit rozsáhle zkušenosti z řady realizovaných implementací. 

Portál úředníka

Řešení Portálu úředníka je navrženo jako webový prostor (intranet) pro interní využití v organizacích veřejné správy, s důrazem na jednoduchost, rychlost nasazení a s možností dále řešení rozvíjet a dotvářet. Jako základ jsou použity aplikace (samostatné agendy typu dokumentové úložiště, žádanky, rezervace apod.), řešící dílčí oblasti a procesy v organizaci uspořádané do logického celku, který možné rozšiřovat o další aplikace.

Portál úředníka vytváří podmínky pro zavedení automatizovaného zpracování podpůrných, vnitřních i vnějších služeb veřejné správy a připravuje kvalitní data o práci úřadu pro další použití, například zpracování analýz prostřednictvím manažerských nástrojů, controllingu a benchmarkingu poskytovaných služeb.

Regionální a metropolitní sítě

Disponujeme specialisty s mnohaletou praxí v budování regionálních a metropolitních sítí.

Chcete více informací?