Vývoj software

Softwarová řešení poskytujeme na základě potřeb konkrétního klienta s cílem, vyřešit danou problematiku. Naše business a technologické know-how umožňuje realizovat různorodé projekty v segmentech středních i větších firem a také ve státní správě. V určitých oblastech se řadíme mezi nejvýznamnější poskytovatele vývojových řešení v ČR. Smyslem naší práce je, přinést organizacím konkurenční výhodu pomocí řešení s vysokou přidanou hodnotou, kterou není možné získat nákupem standardních produktů na trhu.

Datové sklady a Business Intelligence

V oblasti konsolidace dat, analýzy, návrhu a implementace datových skladů poskytujeme komplexní služby. Pomáháme efektivně získat pravdivou agregovanou informaci pro zlepšení podpory strategického, taktického i operativního rozhodování. Řešení na míru jsme schopni budovat společně se zákazníky z veřejné správy, výroby, obchodu či z dalších oblastí. Naše znalosti a služby vám pomohou konsolidovat a čistit data z nejrůznějších zdrojových produkčních systémů, navrhovat vhodnou strukturu analytických dat, definovat správné výkonnostní ukazatele, efektivně vytvářet a umožnit sdílení pravidelných manažerských reportů, výkazů či operativní analýzy, abyste v procesu rozhodování získali správné informace.

Právě schopnost efektivně a rychle převádět provozní data na analytické informace a z nich vytvářet podklady pro rozhodování, jsou klíčové pro zlepšení chodu organizace, optimalizaci procesů, identifikaci nových příležitostí a úspěchu při oslovování vašich zákazníků.

Systémy pro řízení výroby

Systémy pro řízení výroby jsou vysoce specializovány pro konkrétní aplikace ve specifickém prostředí našich zákazníků.Zaměřujeme se zejména na dodávku systémů pro řízení výroby v automobilovém průmyslu a v dalších oblastech strojírenské výroby. Příkladem implementace je řídicí systém CSK pro řízení výrobní linky kompresorů do autoklimatizací. Cílem tohoto řešení bylo např. implementovat linku, která bude schopna vyrobit řádově stovky kompresorů za výrobní směnu. Pro dosažení cíle byla navržena výrobní linka, kterou centrálně řídí námi dodaný výrobní software.

Informační portály

Snadná a efektivní podpora spolupráce a sdílení informací mezi zaměstnanci, partnery a zákazníky. Rychlá dohledatelnost informací a přesné rozhodování. Jasně cílená nabídka a přehledně dostupná pro vaše zákazníky. To je jen krátký výčet možných benefitů, které přinášejí naše portálová řešení.

Při komunikaci uvnitř či vně společnosti prostřednictvím webových a portálových řešení je klíčová kvalita provedení řešení. Vzhledem ke zkušenostem s realizací a získaným certifikacím jsme ideálním partnerem v oblasti tvorby sofistikovaných webových stránek, intranetových a extranetových portálů, e-commerce B2B či B2C řešení. Dodáváme komplexní služby od projektového návrhu přes implementaci publikačních systémů, atraktivní a zároveň praktický design až po individuální vývoj specifických přídavných funkcionalit.

Mobilní aplikace

Stojíte před potřebou vhodně a moderně adresovat své služby a produkty koncovým zákazníkům? Je pro vás atraktivní nový a dynamický způsob prezentace a komunikace informací na mobilních zařízeních? Potřebujete rozšířit své stávající systémy o podporu mobilních zařízení a klientů?

Soustředíme se na pomoc s přechodem do oblasti mobilních aplikací, které se staly velmi dynamicky rostoucí oblastí trhu a dokážou efektivně podpořit i každodenní práci zaměstnanců. Ať už se jedná o aplikace cílené na podporu obchodní činnosti a atraktivnější adresování nabízených produktů a služeb či o aplikace pro sdílení informací a specializovaná pracoviště např. ve výrobě či skladovém hospodářství, jsme schopni navrhnout specifické řešení pro vaše potřeby. Naší specializací jsou pak především mobilní aplikace pro oblasti evidence materiálů, polotovarů, výrobků atd.

Transakční systémy

Provedení přesunu datových informací mezi několika systémy, aby nedošlo ke ztrátě dat, jsou další z oblastí naší činnosti. Ve společnosti Synot jsme např. implementovali platformu, která načítá data z různých informačních sázkových systémů, provádí jejich transformaci a následně předává tyto informace do ekonomického systému a do systému pro zpracování statistických výpočtů. Vše se děje v přesně specifikovaných časových transakcích, aby veškeré účetní informace plně vyhovovaly aktuální situaci.

Formulářové systémy

Pro podporu získávání a sběru dat a podporu automatizace interních procesů (např. zpracování el. žádanek) poskytujeme efektivní řešení využívající online formuláře prostřednictvím technologií MS SharePoint a Nintex Forms. Navržená formulářová řešení umožňují vyřešit téměř jakýkoliv typ žádostí, umožňují připravit formulář žádosti a řídit průběh jeho schvalování prostřednictvím automatizovaných WorkFlow, která po vložení nové žádosti informují emailem např. příslušného schvalovatele či další osoby.

Zakázkový vývoj

V oblasti zakázkového vývoje se primárně zaměřujeme na dodávky aplikací na platformách MS .NET a Java. Ty v současné době tvoří hlavní směr, kterým se společnosti zabývající vývojem softwaru ubírají. V posledních letech stoupl též význam mobilních platforem, které jsme do svého portfolia také zahrnuli.

Při vývoji aplikací používáme agilních metodik v kombinaci s ITILv3. Tyto metodiky a postupy zaručují rychlejší reagování na změny v projektu. Umožňují nám více vtáhnout samotného zákazníka k vývoji aplikací a umožňují jeho "dohled" a prioritizaci jednotlivých funkcí, které mají být dodány. Aplikace je pak dodána zákazníkovi taková, jakou ji v době přebírání potřebuje.

Agendové systémy

Součástí portfolia zakázkového vývoje je i specifická oblast vývoje agendových informačních systémů (AIS) pro oblast veřejné správy a samosprávy. Naše tradiční silné postavení v této oblasti je dané především širokým geografickým pokrytím trhu a též aktivní účastí společnosti na klíčových projektech v centrální státní správě. To umožňuje velmi úzce a efektivně spolupracovat na vybraných projektech s lokální samosprávou. Tuto skutečnost jsme schopni velmi efektně zhodnotit při vývoji speciálních řešení na bázi agendových informačních systémů, která nabízíme našim zákazníkům pro podporu výkonu jejich specifických agend.

Testování SW

Testování softwaru je klíčovou součástí tvorby každého informačního systému. Naším prvořadým úkolem v této oblasti je poskytnout znalosti z oblasti metodického návrhu způsobu testování, nasazení vhodného metodologického postupu a následně provedení samotného testovacího cyklu. Existují pravidla a specifika, která dokážeme díky zkušenostem z rozsáhlých projektů plnohodnotně zúročit. Stejně tak doporučíme využití vhodných testovacích nástrojů a nástrojů pro řízení testovacích cyklů, které zajistí dodání výstupů v nejlepším poměru cena / výkon podle rozsahu a velikosti projektu.

Chcete více informací?